Arsa Geliştirme Projeleri

Karagedik

Karagedik kentsel gelişim proje alanı Haymana yolu ile Konya yolu arasında, Gölbaşı Özel Çevre koruma bölgesi, Mogan - Eymir Gölleri havzasının güneyinde, Karagedik beldesinin kuzeybatısında yer almaktadır. Ankara Kent Merkezine 34 km uzaklıkta yer alan alanın tamamı Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırının içindedir.

Kent merkezine olan uzaklığın proje alanının kuzeyinden geçen Ankara – Adana otoyolu tamamlandığında yaklaşık 29 km’ye düşeceği tahmin edilmektedir.

Proje, Bilkent Üniversitesi’nin bir girişimi olarak Ankara Ticaret Odası (ATO) ‘nun katılımı ve proje içerisinde kalan hazineye ait diğer mülkiyetlerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredilmesiyle oluşturulmuş, Ankara’da daha önce örneği bulunmayan türde bir projedir.

Arazi Özellikleri

Proje alanı Özel Çevre Koruma Alanının hemen yanında yer almakta olup, bu anlamda yapılaşma kısıtlarının kalktığı ilk yer konumunda olduğundan oldukça avantajlı bir konuma sahiptir.

Buna ek olarak alanın üzerinde 7 adet dere bulunmaktadır. Bu derelerin arıtma tesisi inşa edilerek değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Planlama alanının güney kesimlerinden BOTAŞ doğalgaz boru hattı geçmektedir. Bu hat üzerinde bir dağıtım istasyonu kurmak ve proje alanının ihtiyacını karşılamak projenin hedeflerindendir.

Projenin Hedefleri

Projenin Bilkent inisiyatifi olarak başlatıldığı andan itibaren ana hedefleri, Güney Bilkent adı ile yeni bir kampüs oluşturmak, mevcut kampüste yer almayan bazı fakülteleri burada konuşlandırmak, kampüsün yanında üniversite ile etkileşimli bir teknopark oluşturmak, yanında sanayi alanları yaratmak ve yaratılan çevreden elde edilen gelirle üniversitenin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Karagedikİmar Planı

Üniversite ve teknopark, bir yerleşimin oluşmasında katalizör görevi gören çok önemli iki unsurdur. Karagedik’teki bu projede de bu iki unsur temel cazibe odaklarını oluşturacak, bunlara bağlı olarak sanayi ve ticaretin, ve buralardaki istihdamın yaratacağı konut ve rekreasyon alanları talebinin karşılanması gerekecektir.

Tüm bu unsurlar düşünülerek söz konusu proje alanında üniversitesi ve teknoparkıyla, sanayi ve ticaret alanlarıyla, yoğun ve az yoğun konut alanları, kentsel servisler, parklar, okullar, hastaneler, ve golf alanları gibi rekreasyon alanlarıyla tam olarak kendine yeterli bir uydu kent öngörülmüş, bunları esas alarak öncelikle bir nazım imar planı oluşturulmuş ve onaylanmıştır.

Nazım imar planlarının onayı ile hızlanan gelişmelerin devamında da uygulama imar planları, parselasyon planları ve inşaatların başlaması gibi kırılma noktaları vardır. Bu bu gelişmelerin her biri bu proje alanının cazibesini artırıcı unsurlardır.

Nerdverk